รับสมัคร นักศึกษาบัญชี ฝึกงาน

นักศึกษาบัญชี ฝึกงาน
.
กลุ่ม สำนักงานบัญชี AccountingSME.Com มีความประสงค์จะเปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน จัดทำบัญชี และ งานตรวจสอบบัญชี โดยแฏิบัติงานที่  บริษัท ออดิท เออีซี จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 4 ซอย70 ถนนพระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ในระยะเวลาเดือน มีนาคม – พฤษภาคม และ นอกช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยพิจารณาเปิดรับตลอดปีการศึกษา

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออดิท เออีซี จำกัด
เลขที่ 4 ซอย70 ถนนพระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

.
นักศึกษาที่สนใจจะต้อง กรอกระบุ รายละเอียดแบบฟอร์มสมัครฝึกงานบัญชีที่อยู่ตามลิงก์ข้างล่างให้ครบถ้วน โดยสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ พิจารณาเฉพาะ นักศึกษาที่ระบุข้อมูลข้างต้นครบถ้วน สอบถามรายละเอียดที่ โทร 095-5351915
.
คลิ๊ก >> แบบฟอร์มสมัครฝึกงานบัญชี
.

Posted in Accounting Office by นักบัญชี. No Comments

รับสมัคร งานบัญชี Full Time & งานบัญชี Part Time

สมัครงาน PART TIME บัญชี 150x150

.
กลุ่มผู้จัดทำ “AccountingSME.com” รับสมัครงานบัญชี part time / full time งาน ตรวจสอบบัญชี ทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท สำหรับ สำนักงานตรวจสอบบัญชี-สำนักงานบัญชี โดยมีรายละเอียดงานเบื้องต้นดังนี้
.
คัดแยก/จัดเรียงเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
จัดทำรายงานภาษีซื้อ ขาย และภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน
จัดทำรายงานประกันสังคม
บันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรม CD Organizer
ยื่นภาษีประจำเดือน
ปิดบัญชีประจำเดือน
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบบัญชีและจัดทำกระดาษทำการ
อื่น ๆ
.

         สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออดิท เออีซี จำกัด
…….เลขที่ 4 ซอย70 ถนนพระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

.
ผุ้สมัครที่สนใจจะต้องระบุ รายละเอียดแบบฟอร์มด้านล่าง ให้ครบถ้วน โดยสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ พิจารณาเฉพาะ ผุ้สมัครที่ระบุข้อมูลที่ครบถ้วน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 095-5351915
.
.
คลิ๊ก >> แบบฟอร์มสมัครงานทำบัญชี Full / Part Time

Posted in Accounting Office by นักบัญชี. No Comments

แพ็คเกจ งานจัดทำบัญชี

แพ็คเกจงานบัญชี
.

.
.
พิเศษ !!! แพ็คเกจ งานจัดทำบัญชี ต้อนรับ AEC
.
แพ็คเกจบัญชี 1 – แพ็คเกจ STARTER BIZ
ค่าบริการทำบัญชีเริ่มต้นที่ 3,000 บาท ต่อเดือน
เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และธุรกิจจัดตั้งใหม่
รายละเอียดของการบริการ
1. ปิดบัญชี จัดทำบัญชีงบดุล และงบกำไรขาดทุนเป็นรายเดือน
2. ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1,3,53)รายเดือน
3. ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)รายเดือน
ฟรี บริการปิดบัญชีและนำส่งงบการเงินประจำปี
ฟรี บริการให้คำปรึกษาและวางแผนด้านภาษีอากร
.
แพ็คเกจบัญชี 2 – แพ็คเกจ SMALL BIZ
ค่าบริการทำบัญชีเริ่มต้นที่ 7,000 บาท ต่อเดือน
เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลาง
รายละเอียดของการบริการ
1. ปิดบัญชี จัดทำบัญชีงบดุล และงบกำไรขาดทุนเป็นรายเดือน
2. ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1,3,53)รายเดือน
3. ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)รายเดือน
ฟรี บริการปิดบัญชีและนำส่งงบการเงินประจำปี
ฟรี บริการให้คำปรึกษาและวางแผนด้านภาษีอากร
ฟรี บริการจัดทำรายงานและบริการด้านประกันสังคม
ฟรี บริการดูแลระบบเงินเดือนของพนักงาน
.
แพ็คเกจบัญชี 3 – แพ็คเกจ Medium BIZ
ค่าบริการทำบัญชีเริ่มต้นที่ 10,000 บาท ต่อเดือน
เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ขึ้น และธุรกิจที่ซับซ้อนขึ้น
รายละเอียดของการบริการ
1. ปิดบัญชี จัดทำบัญชีงบดุล และงบกำไรขาดทุนเป็นรายเดือน
2. ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1,3,53)รายเดือน
3. ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)รายเดือน
ฟรี บริการปิดบัญชีและนำส่งงบการเงินประจำปี
ฟรี บริการให้คำปรึกษาและวางแผนด้านภาษีอากร
ฟรี บริการจัดทำรายงานและบริการด้านประกันสังคม
ฟรี บริการดูแลระบบเงินเดือนของพนักงาน
ฟรี บริการด้านการวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Analysis)
ฟรี บริการจัดทำรายงานเฉพาะเพื่อฝ่ายบริหาร (Management Report)
.
.

Posted in Accounting Office by นักบัญชี. No Comments

สำนักงานบัญชี เอสเอ็มอีไทย

บริการบัญชี
.

สำนักงานบัญชี AccountingSME.Com ของเรา บริการจดทะเบียนธุรกิจ, บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด,บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล, บริการจัดทำบัญชี, บริการวางระบบบัญชี, บริการจัดทำเงินเดือน, และ บริการตรวจสอบบัญชีภาษีอากร ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย  อย่างครบวงจร  โดยทีมงานนักบัญชี, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ในราคายุติธรรม
.
โดยเรามุ่งเน้นคุณภาพผลงานเพื่อการตอบสนองลูกค้าให้ได้รับความพอใจในการ จัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ทำให้ทราบกำไรขาดทุนเพื่อวางแผนภาษีอากรได้อย่าง ประหยัด และเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อ การตัดสินใจทางธุรกิจในการวางแผนกำไร และควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งให้คุณค่าที่ดี จากหลักการทำบัญชีที่ถูกต้อง
.
.

Posted in Accounting Office by นักบัญชี. No Comments
SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline